0 800 33 74 24

Безкоштовно по Україні

Інформація про продукт

Інформація про продукт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ” надає короткострокові позики на умовах платності, строковості та повернення.

Договори позики укладаються в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства в електронній формі відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про електронну комерцію».

Укладення Договору здійснюється покроково, шляхом проходження наступних обов’язкових етапів:

  1. Ознайомлення Споживача з інформацією про Товариство та послуги, що надаються ним, яка розміщена у відповідних розділах на офіційному веб-сайті Товариства.
  2. Обрання Споживачем параметрів позики (сума та строк позики), реєстрація Особистого кабінету, ідентифікація й верифікація Споживача, подання ним Заявки на отримання позики та підписання Паспорту позики, згенерованого за заявленими параметрами позики. Відповідальність за достовірність наданої інформації при реєстрації Особистого кабінету несе Заявник.
  3. Верифікація банківської картки Споживача шляхом тимчасового блокування суми до 2,00 грн.
  4. Оцінка кредитоспроможності Заявника на підставі вказаних ним даних при реєстрації Особистого кабінету, інформації, отриманої Товариством з бюро кредитних історій та інших відкритих інформаційних джерел, та прийняття рішення щодо погодження/відмови у видачі позики.
  5. Розміщення Оферти в Особистому кабінеті Споживача та надання можливості вивчити умови Оферти та поставити, у разі необхідності, будь-які питання щодо умов Оферти для прийняття Споживачем зваженого, свідомого рішення. Оферта генерується у вигляді повного тексту Договору позики.
  6. Прийняття умов Оферти шляхом направлення Товариству відповідного електронного повідомлення, підписаного електронним підписом одноразовим ідентифікатором, який надсилається Споживачу Товариством за вказаними контактними даними.

Спосіб надання позики – безготівкове перерахування коштів на банківську картку споживача.

Сплата податків і зборів за рахунок Заявника/Позичальника в результаті отриманої фінансової послуги не здійснюється.

Загальні витрати за позикою залежать від обраних Споживачем параметрів позики, програми лояльності, акційних умов, оцінки кредитоспроможності Споживача, актуальної базової процентної ставка за позикою, та визначаються в умовах Договору позики (подаються для вивчення в Оферті).

Строк дії Договору позикипочинає обчислюватись з дати укладення Договору і закінчується через три місяці після спливу строку позики. Мінімальний строк за Договором, на який видається позика, складає 3 (три) календарних днів.  Мінімальний строк дії Договору складає 3 (три) календарних днів + три місяці після спливу строку позики.

Умови Договору позики можуть бути змінені/доповнені лише за угодою Сторін шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.

Розмір базової та акційної процентних ставок за Договором позики є фіксованим та може бути змінений Сторонами шляхом укладання додаткової угоди до Договору. Збільшення фіксованої процентної ставки за Договором без письмової згоди споживача фінансової послуги не допускається.

Споживач має можливість відмовитись від підписання Договору, повернути позику достроково, а також відмовитися від договору протягом 14-ти календарних днів з дня його укладення, повернувши позику та сплативши проценти за користування позикою, нараховані за фактичну кількість днів користування без застосування додаткових платежів.

Наслідки прострочення виконання зобов’язань визначаються умовами Договору позики та ПРАВИЛАМИ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ”.

Інформація щодо бюро кредитних історій, до якого ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  передається інформація для формування кредитних історій Позичальників (суб’єктів кредитної історії):

ТОВ «Українське бюро кредитних історій»
Місцезнаходження: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, Україна, 01001
Адреса для кореспонденції: а/с 7566, м. Дніпро, Україна, 49300
Офіційна веб-сторінка: https://www.ubki.ua/

Умови, за яких ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ», як Позикодавець, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору

ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» може здійснювати відступлення права грошової вимоги за укладеним Договором позики у випадку допущення Позичальником прострочення виконання грошових зобов’язань.

При цьому, за наявності виняткових обставин (наявність економічної необхідності, форс-мажорні обставини, вимоги договорів, укладених з партнерами Товариства) Позикодавець залишає за собою право відступити право вимоги за Договором позики, яке виникне в майбутньому.

Порядок відступлення права вимоги за Договором позики новому кредитору

ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  здійснює відступлення права вимоги за Договорами позики на підставі укладеного відповідно до вимог Цивільного кодексу України договору з новим кредитором. При цьому, ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  залишає за собою право попередньо повідомити Позичальника про намір відступити право вимоги за простроченим ним Договором позики.
У результаті відступлення права вимоги ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» зобов’язане протягом 10 робочих днів з дати відступлення повідомити про це Позичальника у спосіб, визначений частиною першою статті 25 цього Закону.

Умови, за яких ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ», як Позикодавець, розпочинає діяльність з врегулювання простроченої заборгованості:

ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  здійснює врегулювання простроченої заборгованості після спливу пільгового періоду на погашення заборгованості за Договором позики – з 4-го дня прострочення виконання зобов’язань Позичальником.

При цьому, ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»   залишає за собою право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості відповідно до умов укладеного Договору позики та чинного законодавства України одразу після допущення Позичальником прострочення виконання зобов’язань.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Позичальник може здійснити погашення простроченої заборгованості наступним способом на вибір:

  1. Через Особистий кабінет на сайті ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  ;
  2. Через касу будь-якого відділення/платіжний термінал банку на території України;
  3. За реквізитами ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  шляхом використання мобільного додатку свого обслуговуючого банку;
  4. За реквізитами ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  шляхом використання інших платіжних терміналів/сервісів платіжних систем.

Станом на сьогодні ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» надає один різновид споживчих кредитів – позика на умовах фінансового кредиту, що має наступні істотні характеристики:

Умови оформлення онлайн-позики

Тип позикиПерша позикаПовторна позика
Сума позики *500 – 7 000 грн, гнучка сума позики – у результаті опрацювання заявки може бути запропоновано підвищену або компромісну суму позики500 – 20 000 грн, гнучка сума позики – у результаті опрацювання заявки може бути запропоновано підвищену
або компромісну суму позики
Розмір процентів
за користування *
Базова процентна ставка -1,99% на день на весь строк користування позикою відповідно до умов укладеного Договору, за виключенням періоду пролонгації строку позики (на період пролонгації діє денна процентна ставка 1,5%).

Акційна процентна ставка -1,99% на день на весь строк позики, погоджений під час укладання Договору.

В рамках програми лояльності Споживачу може бути запропонована знижена процентна ставка за Договором позики.
Базова процентна ставка – 1,99% на день на весь строк користування позикою відповідно до умов укладеного Договору, за виключенням періоду пролонгації строку позики (на період пролонгації діє денна процентна ставка 1,99%).

Акційна процентна ставка -1,5% на день на весь строк позики, погоджений під час укладання Договору. 

В рамках програми лояльності Споживачу може бути запропонована знижена процентна ставка за Договором позики.
Реальна річна процентна ставка
(розрахована за умов, що сума позики складає 1000 грн., а строк позики – 30 днів)
29654 % – при базовій процентній ставці 1,99% на день

29654 % – при акційній процентній ставці 1,99% на день
29654 % – при базовій процентній ставці 1,99% на день

9090 % – при акційній процентній ставці 1,5% на день (за умови виконання вимог для застосування акційної процентної ставки)
Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх діїАкційна процентна ставка застосовується у межах строку позики, зазначеного в договорі на момент його укладання, якщо впродовж цього строку або трьох календарних днів після закінчення такого строку споживач здійснить повне погашення заборгованості за договором позикиАкційна процентна ставка застосовується у межах строку позики, зазначеного в договорі на момент його укладання, якщо впродовж цього строку або трьох календарних днів після закінчення такого строку споживач здійснить повне погашення заборгованості за договором позики
Строкдо 30 днів, при цьому Споживач має право ініціювати пролонгаціюдо 30 днів, при цьому Споживач має право ініціювати пролонгацію
Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства Українисупровідні послуги відсутнісупровідні послуги відсутні
Вік позичальникавід 18 роківвід 18 років
Способи отримання позикиОформлюється в онлайн-режимі в інформаційній системі ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» https://sweetmoney.com.uaОформлюється в онлайн-режимі в інформаційній системі ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» https://sweetmoney.com.ua
Для оформлення необхідно1) зареєструвати Особистий кабінет (пройти процедуру ідентифікації/верифікації);
2) Подати Заявку на отримання позики;
3) Вивчити та підписати Договірну документацію.
1) увійти до Особистого кабінету;
2) Подати заявку на отримання позики;
3) Вивчити та підписати Договірну документацію.
Документи
(дані документів), необхідні для отримання позики
1) паспорт (для реєстрації паспортних даних);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
3) банківські реквізити;
4) інші документи можуть бути надані у випадках, передбачених внутрішніми документами компанії згідно з чинним законодавством.
надання даних паспорту та РНОКПП при повторному оформленні позики не вимагається. При цьому, зазначаємо, що повторна ідентифікація здійснюється у разі зміни наданих раніше даних (документів) для ідентифікації/настання строків актуалізації інформації відповідно до внутрішніх документів компанії.
Швидкість автоматичної обробки заявкидо 5 хвилиндо 3 хвилин
Пролонгаціядо 30 днів (кількість можливостей скористатися послугою пролонгації необмежена). Умови пролонгації визначаються відповідною Додатковою угодою та Договором позики.до 30 днів (кількість можливостей скористатися послугою пролонгації необмежена). Умови пролонгації визначаються відповідною Додатковою угодою та Договором позики.
Гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено умови типового договору позики та внутрішні правила надання фінансових послугтиповий договір:
https://sweetmoney.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/PRIMIRNII-DOGOVIR-NADANNYA-KOSHTIV-U-POZIKU-redaktsiya-chinna-z-25.10.2021-roku.pdf

правила надання фінансових послуг:
https://sweetmoney.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/PRAVILA-NADANNYA-KOSHTIV-U-POZIKU-V-TOMU-CHISLI-I-NA-UMOVAH-FINANSOVOGO-KREDITU-redaktsiya-chinna-z-25.10.2021-roku.pdf
типовий договір:
https://sweetmoney.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/PRIMIRNII-DOGOVIR-NADANNYA-KOSHTIV-U-POZIKU-redaktsiya-chinna-z-25.10.2021-roku.pdf

правила надання фінансових послуг:
https://sweetmoney.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/PRAVILA-NADANNYA-KOSHTIV-U-POZIKU-V-TOMU-CHISLI-I-NA-UMOVAH-FINANSOVOGO-KREDITU-redaktsiya-chinna-z-25.10.2021-roku.pdf
Дострокове розірвання договору позикиПозичальник має право розірвати укладений договір протягом чотирнадцяти календарних днів з дати його укладання, повідомивши про це Позикодавця письмово до спливу зазначеного чотирнадцятиденного періоду. Позичальник повинен повернути Позикодавцю кошти, одержані згідно з таким договором та сплатити проценти за ставкою, визначеною умовами договору, за період з моменту отримання коштів і до моменту їх повернення.Позичальник має право розірвати укладений договір протягом чотирнадцяти календарних днів з дати його укладання, повідомивши про це Позикодавця письмово до спливу зазначеного чотирнадцятиденного періоду. Позичальник повинен повернути Позикодавцю кошти, одержані згідно з таким договором та сплатити проценти за ставкою, визначеною умовами договору, за період з моменту отримання коштів і до моменту їх повернення.
Гіперпосилання на істотні характеристики послуги з надання мікрокредитуhttps://sweetmoney.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/2_Istotni_
harakteristiki_poslugi_z_nadannya_mikrokreditu.pdf
https://sweetmoney.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/2_Istotni_
harakteristiki_poslugi_z_nadannya_mikrokreditu.pdf
Гіперпосилання на істотні характеристики послуги з надання споживчого кредитуhttps://sweetmoney.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/3_Istotni_
harakteristiki_poslugi_z_nadannya_spozhivchogo_kreditu.pdf
https://sweetmoney.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/3_Istotni_
harakteristiki_poslugi_z_nadannya_spozhivchogo_kreditu.pdf

Увага! Рекомендуємо негайного інформувати ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» про несанкціонований доступ до Вашого особистого кабінету на веб-сайті https://sweetmoney.com.ua/ або про зміну Вашої інформації, що міститься в особистому кабінеті.

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У разі користування фінансовою послугою, що надається ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ», можливі наступні наслідки для споживача: зміна кредитної історії позичальника, прострочення виконання грошового зобов’язання, взаємодія позикодавця з позичальником в межах укладеного договору позики, відступлення права грошової вимоги за договором на користь третіх осіб та інші наслідки, що можуть виникнути відповідно до чинного законодавства України та укладеного договору.

У разі невиконання/прострочення виконання споживачем грошового зобов’язання за договором позики, позичальнику на прострочену суму позики за кожен день прострочення нараховуються проценти у розмірі, визначеному Сторонами в Договорі.

У випадку невиконання позичальником умов для застосування акційної процентної ставки (погашення заборгованості в межах строку кредиту або протягом трьох календарних днів після закінчення такого строку), користування позикою для нього стає доступним виключно на стандартних умовах — за базовою процентною ставкою.


Також попереджаємо про:
– те, що порушення виконання зобов’язання щодо повернення позики може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання позики/кредиту надалі;
– те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту;
– те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання позики на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
– те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів позики тільки за згодою сторін;
можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
– те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування позикою залежать від обраного споживачем способу сплати.


Інформація про дві послуги з надання позики одного різновиду

(умови визначаються в залежності від виконання споживачем вимог для застосування акційної процентної ставки)

Тип позикиПозика, за якою споживачем виконано вимогу для застосування акційної процентної ставкиПозика, за якою споживачем не виконано вимогу для застосування акційної процентної ставки
Сума позики1 000 грн.1 000 грн.
Строк позики, погоджений на момент укладання договору30 днів30 днів
Розмір процентної ставки за користування позикоюБазова процентна ставка – 1,99% на день на весь строк фактичного користування позикою відповідно до умов укладеного договору 

Акційна процентна ставка –1,5% на день на строк позики, погоджений під час укладання договору.
Базова процентна ставка – 1,99% на день на весь строк фактичного користування позикою відповідно до умов укладеного договору 

Акційна процентна ставка –1,5% на день на строк позики, погоджений під час укладання договору.
Реальна річна процентна ставка29654% – у разі застосування базової  процентної ставки

9090% – у разі застосування акційної  процентної ставки
29654% – у разі застосування базової  процентної ставки

9090% – у разі застосування акційної  процентної ставки
Сума до погашення, передбачена договором на момент його укладанняВсього: 1450 грн., з яких:

сума позики: 1000 грн.;

сума процентів: 450 грн.
Всього: 1450 грн., з яких:

сума позики: 1000 грн.;

сума процентів: 450 грн.
Строк фактичного користування позикою30 днів35 днів
Застосована умова про нарахування процентів за користування позикоюНарахування процентів за акційною процентною ставкою -1,5% на день Нарахування процентів за базовою  процентною ставкою – 1,99% на день 
Сума заборгованості, що підлягає сплаті станом на останній день строку фактичного користування позикоюВсього: 1450 грн., з яких:

сума позики: 1000 грн.;

сума процентів: 450 грн.
Всього: 1696,50 грн., з яких:

сума позики: 1000 грн.;

сума процентів: 696,50 грн.