0 800 33 74 24

Безкоштовно по Україні

Інформація про фінансову установу

Повне найменування фінансової установи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ”

Ідентифікаційний код:

44393131

Місцезнаходження фінансової установи:

Код території за КОАТУУ: 8039100000,  

04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Січових Стрільців, буд. 21.  

Контактна інформація:
Адреса електронної пошти: info@sweetmoney.соm.ua

Контактний телефон: 0 800 33 74 24.

Адреса для поштової кореспонденції (за якою приймаються звернення споживачів, у тому числі скарги): 04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Січових Стрільців, буд. 21.

Інформація про режим роботи:
робочі дні: з понеділка по п’ятницю, за виключенням святкових і неробочих днів;
робочі години: 09:00 – 18:00 кожного робочого дня;
години перерви: обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. кожного робочого дня;

вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні.

Сайт компанії працює цілодобово, без вихідних, та надає можливість укласти договір позики у будь-який час.

Банківські реквізити фінансової установи:
IBAN: UA493808050000000000265093667
Код за ЄДРПОУ: 44393131

У призначенні платежу обов’язково вказувати П.І.Б. та номер договору позики.

Відомості про державну реєстрацію:

Дата запису: 21.04.2021, 

№ запису: 1000741020000096265.

Інформація щодо включення фінансової установи до державного реєстру фінансових установ: 

ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»  зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження Національного Банку України від 18.06.2021 року.
Серія та номер свідоцтва: ФК № В0000405 від 26.10.2021 (переоформлене).

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:  

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (КВЕД 64.92. Інші види кредитування); надання послуг з фінансового лізингу (КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг); надання послуг з факторингу (КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.)

Відомості про ліцензії та дозволи:

– Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № В0000405 від 26.10.2021, видане Національним Банком України (переоформлене).

–  Рішення Національного Банку України № 21/1609-пк від 18.06.2021 про видачу ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг, а саме: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з фінансового лізингу; надання послуг з факторингу. Статус ліцензій – чинні. 

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

Єдиний учасник:АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “БУДІВЕЛЬНІ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ”, Код ЄДРПОУ:43770477, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01024, місто Київ, вул.Богомольця Академіка, будинок 7/14, ПРИМІЩЕННЯ 182, кімната 1, частка в статутному капіталі, яка контролюється учасником, становить 100%.

Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками фінансової установи: юридичні особи, які контролюються учасниками фінансової установи відсутні.

Відомості про осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками фінансової установи: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) -БАБІЦЬКИЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, громадянин України, адреса: Україна, 56301, Миколаївська обл., Врадіївський р-н, селище міського типу Врадіївка, вул. Маяковського, буд. 21; опосередкований власник частки у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ».

Відомості про склад виконавчого органу фінансової установи:

Колісниченко Анна Василівна, Директор.  

Кількість часток у статутному капіталі фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу: 

членам виконавчого органу не належать частки у статутному капіталі фінансової установи.

Відомості про склад наглядової ради фінансової установи:

наглядова рада наразі не створена.  

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

немає відокремлених підрозділів.  

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи:

не перебуває в процесі припинення (ліквідації).  

Звіт про корпоративне управління фінансової установи: 

не розкривається у зв’язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства. 

Ціни/тарифи, вартість фінансових послуг: 

визначаються залежно від обраних Споживачем умов позики, діючої програми лояльності, акційних пропозицій, актуальної базової процентної ставки за позикою, та є доступними для ознайомлення на веб-сайті Товариства та в Особистому кабінеті в ІТС Товариства.

Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Права споживачів фінансових послуг можуть бути захищені шляхом:

1. Звернення до фінансової установи шляхом направлення листів на електронну/поштову адресу Товариства. Товариством здійснюється захист прав споживачів шляхом розгляду звернень громадян, прийняття рішень за результатами розгляду таких звернень та надання повної і достовірної інформації за укладеним Договором.

2. Звернення до Національного банку України, як органу, який здійснює державне регулювання діяльності фінансових установ, або до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, як органу, що  реалізує державну політику у галузі державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, або із позовною заявою до суду загальної юрисдикції за місцезнаходженням фінансової установи чи за адресою зареєстрованого місця проживання споживача фінансових послуг (у разі пред’явлення позову про захист прав споживачів).

Порядок подання заяв, звернень споживачів фінансових послуг: 

подаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та розглядаються у передбаченому в цьому законі порядку.

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

Споживачі фінансових послуг мають право звертатися в позасудовому порядку до ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ» із скаргами шляхом направлення на електронну (info@sweetmoney.соm.ua) /поштову (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21) адресу Товариства скарг, оформлених відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Відповідні скарги  споживачів фінансових послуг розглядаються та вирішуються Товариством в межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян».

Гарантійні фонди чи компенсаційні схеми відповідно до законодавства – не застосовуються.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «ПАСТУЛАТО КАПІТАЛ»:
Національний банк України:
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Офіційний веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Реквізити органу, що здійснює державний контроль у сфері захисту прав споживачів:
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1
Телефон: (044) 279 12 70 – приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія
Електронна пошта: info@dpss.gov.ua
Офіційний веб-сайт: https://dpss.gov.ua/